Toimimme tukenanne kiinteistöihinne liittyvissä asioissa

Esimerkiksi rakennuttajakonsulttina, työmaavalvojana tai kiinteistötalouden asiantuntijana.

Kiinteistötoimen palvelut

Käytännössä toimimme projektipäällikkönä eli rakennuttajakonsulttina erilaisten korjaus- ja uudishankkeiden valmistelun, hankesuunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja kilpailutuksen sekä valvonnan ja rakennusvaiheen aikaisissa rakennuttamisen tehtävissä. Toimimme esimerkiksi isännöitsijän ja hallituksen tukena hankkeen valmistelussa ja eteenpäin viemisessä. Teemme myös erilaista kiinteistökannan strategista ja taloudellista selvitys- ja suunnittelutyötä. Meillä on kokemusta sekä julkisen sektorin että taloyhtiön päätöksenteon valmistelusta.

Kiinteistötalouden asiantuntija tarkastelee kiinteistötoimen kokonaisuutta, kiinteistötaloutta sekä on mukana esimerkiksi kiinteistöstrategiaprojekteissa.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • Kiinteistöstrategiat (koko kiinteistömassa tai tarkoituksenmukainen osa siitä)
 • Skenaarioselvitykset toimintavaihtoehdoista (valittu kiinteistö/kiinteistöt)
 • Kiinteistötalouden tasapainotussuunnitelmat/-ohjelmat (koko kiinteistömassa tai rajattu toimialue)
 • Kiinteistötoimen taloudellinen ja tekninen riskianalyysi (koko kiinteistömassa, rajattu toimialue tai tietty kiinteistökokonaisuus)

Projektipäällikkö ja rakennuttajakonsultti työskentelevät korjaus- tai rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana ja kumppanina vieden hanketta tuloksellisesti eteenpäin.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
 • projektinjohto
 • rakennushankkeiden johtaminen ja rakennuttaminen
 • muutostöiden ja remonttien rakennuttaminen
 • hankesuunnittelun ohjaus
 • suunnittelun valmistelu suunnittelijavalintoineen
 • hankkeen etenemisen ja suunnittelun ohjaus
 • rakentamisen valmistelu urakoitsijavalintoineen
 • rakentamisen ohjaus
 • vastaanoton varmistaminen
 • käyttöönoton valvonta
 • takuuajan tehtävät.
 • hankkeisiin liittyvät kilpailutukset ja hankinnat
 • raportointi hankkeista kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • hankkeessa olevien osapuolten vuoropuhelun johtaminen
 • kiinteistötoimen päätöksenteko
 • ylläpidon ja PTS-suunnittelun johtaminen
 • kuntoarvioiden ja -tutkimusten teettäminen
 • kiinteistötoimen kilpailutukset ja hankinnat
 • kiinteistöjen elinkaaritaloudellinen tarkastelu

Valvojan toimenkuvaan kuuluu keskeisesti muun muassa rakennus- ja korjaushankkeiden laadunvarmistus ja tarkastukset, raportointi ja dokumentointi, turvallisuusasiat sekä kokoukset ja palaverit.

Muut ovat tehneet yhteistyötä kanssamme erityisesti näissä

Skenaarioselvitykset

Toimintavaihtoehtojen skenaarioselvityksessä tutkitaan yhteisön toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista. Skenaarioselvitys toimii myös hyvänä tarveselvityksenä.

Kiinteistöstrategia–FinProma
Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategiassa laaditaan nykytilakuvaus kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kiinteistökannalle. Kiinteistöt salkutetaan sovituin mittarein eri salkkuihin. Kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpideaskelmerkit.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

 Tuemme asiakkaidemme tavoitteita ja toimintaa kiinteistöjen taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset näkökulmat huomioiden. Tuotamme strategisen kiinteistöjohtamisen ja rakennuttamisen palveluja.

Tarvitsetteko esimerkiksi työmaavalvontaa?

Kuinka kiinteistötoimen ja tilakannan voi hahmottaa?

”Meillä ei pienenä organisaationa ole mahdollista tehdä kaikkea työtä itse. FinProma Oy:n kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti alusta asti, he laativat meille laadukkaan kiinteistöstrategian sovitussa aikataulussa. Yhteinen näkemys strategian sisällöstä tuli nopeasti ja minua pidettiin ajan tasalla projektin aikana. Tästä syystä minun oli helppo luottaa siihen, että saamme sisällöllisesti hyvän kiinteistöstrategian, jota voimme hyödyntää tulevina vuosina.”

Niko Kujala, rakennusinsinööri, Kaskisten kaupunki

Kiinteistötoimen kolme tasoa

Strategia- ja hallintotaso

Investointi- ja projektitaso

Ylläpidon johtamisen taso

Lataa tästä kiinteistötoimen kolme tasoa -opas!