Yhteisönne tukena

Toiminta-ajatuksenamme on auttaa kiinteistönomistajia, kiinteistöjen käyttäjiä ja kiinteistösijoittajia saavuttamaan tavoitteensa muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjoamme yhdessä rakennettuja strategisia ratkaisuja ja tuemme niiden toteutusta käytännön projekteissa.

Tuotamme strategisen kiinteistöjohtamisen ja rakennuttamisen palveluja sekä toimintalähtöisiä skenaarioselvityksiä.

Kiinteistöstrategia–FinProma

Kiinteistö- ja toimitilastrategia

Kiinteistö- ja toimitilastrategiassa laaditaan nykytilakuvaus kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä, sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet ja toimenpideaskelmerkit kiinteistöjohtamiselle.

Skenaarioselvitykset

Skenaarioselvityksessä tutkitaan organisaation tavoitteet, toimintaympäristö ja toiminnot, niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi tai tavoitteiden toteuttamiseksi.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten.

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet.

Kiinteistötoimen kolme tasoa

Strategia- ja hallintotaso

Investointi- ja projektitaso

Ylläpidon johtamisen taso