Meistä

Strategisen kiinteistöjohtamisen suunnannäyttäjä.

Autamme asettamaan ja saavuttamaan tavoitteenne strategisen kiinteistöjohtamisen keinoin.

Tuomme selkeyttä ja tarkoituksenmukaisuutta kiinteistöjohtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä

  • rakennettua ympäristöä koskevalla strategisella suunnittelulla, kuten kiinteistö- ja toimitilastrategioilla
  • kiinteistöjä koskevia päätösesityksiä tukevilla skenaarioselvityksillä
  • sekä projektinjohto- ja rakennuttamistehtävillä.

.

Tavoitteenamme on kulkea asiakkaidemme kanssa yhteinen matka strategiselta tasolta käytännön toteutukseen.

Matkamme alkaa asiakkaamme strategisten tavoitteiden tunnistamisesta. Tarkastelemme yhdessä asiakkaamme toimintaa ja toimintaympäristöä. Rakennamme yhdessä asiakkaamme tavoitteita ja toimintaa tukevat strategiset askelmerkit sekä kuvaamme tulevaisuutta tukevia toimintavaihtoehtoja skenaarioiden muodossa. Kun tavoitteet, toiminta, toimintaympäristö ja strategiset askelmerkit on määritelty, autamme konkreettisesti asiakastamme toteuttamaan tavoitteisiin tähtäävät projektit.

.

Kiinteistöjä ja toimitiloja koskeva yhteistyöpolkumme voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Sovitamme toimitila- ja kiinteistökannan toimintaan ja tavoitteisiin esimerkiksi kiinteistöstrategian muodossa. Tuomme selkeyttä ja varmuutta avoinna oleviin kysymyksiin skenaarioselvityksellä, jossa arvioidaan eri toimintavaihtoehtojen mahdollisuudet ja uhat sekä esitetään johtopäätökset ja konkreettiset toimenpidesuositukset. Näin ollen tuemme asiakkaidemme tavoitteita ja toimintaa taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset näkökulmat huomioiden.

Kun tavoitteet on kirkastettu ja konkreettiset toimenpideaskelmerkit valittu, käärimme hihat ja toteutamme kädet savessa konkreettiset toimitila- ja kiinteistöprojektit projektipäällikön, rakennuttajakonsultin ja valvojan roolissa.

Toimimme julkisyhteisöjen ja muiden yhteisöjen kanssa strategiatasolla – projekti- ja investointitasolla – ennakoivan ylläpidon tasolla. Näin ollen tuotamme strategisen kiinteistöjohtamisen ja rakennuttamisen palveluja sekä toimintalähtöisiä skenaarioselvityksiä.

Miten olemme rakentaneet toimintamme perustamme?

Arvojamme ovat merkityksellisyys, vapaus sekä jatkuva oppiminen ja kehittyminen.

Merkityksellisyys.

Haluamme tehdä merkityksellistä työtä, tarkoituksenmukaisesti.

Vapaus.

Vapaus ja vastuu. Vapaus ja vastuu olla oma itsensä. Tarkoituksenmukainen hybridityöskentely.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen.

Kehitymme ja kasvamme niin yrityksenä kuin yksilöinäkin. 

Uutisvirta

Miksi FinProma Oy?

Tarjoamme ratkaisuja, joilla saadaan numerot hallintaan ja kiinteistöt kestämään.

FinProma Oy:n asuin-, liike- ja tuotantotiloille suunnatut Kiinteistökamu-palvelut keskittyvät kiinteistöjohtamisen, kiinteistöalan talouden ja teknisen puolen asiantuntijapalveluihin. Kiinteistöpäällikkö-palvelumme palvelee kiinteistöjen ylläpidosta investointeihin ja hankkeisiin sekä niiden projektijohtamiseen.

FinProma Oy:n seurakunnille suunnatut Seuris-palvelut palvelee kiinteistöjen
ylläpidosta investointeihin ja hankkeisiin sekä niiden projektijohtamiseen. Seuris-palvelut tarjoavat seurakunnille kokonaisvaltaista apua kiinteistötoimen hallinnassa.