Hei, nyt se toteutuu!

Nimittäin Kiinko järjestää julkisyhteisöille räätälöidyn koulutuskokonaisuuden!

Meillä on ollut ilo ja kunnia olla mukana ideoimassa, luomassa ja edistämässä tätä 3-osaista koulutuskokonaisuutta!

Koulutus perehdyttää osallistujat kiinteistötoimen strategiseen johtamiseen käytännönläheisellä otteella, edeten strategian sekä talous- ja toimintasuunnitelmien laatimisesta kohti hankkeiden toteuttamista ja ylläpidon johtamista.

Hyppää mukaan koulutukseen Kiinkon sivuilta https://www.kiinko.fi/koulutus/koulutustarjotin/tekninen-yllapito/julkisyhteison-kiinteistokannan-strateginen-ja-yllapidon-johtaminen

Miksi moinen koulutuskokonaisuus?

Alkuvuodesta istuimme Kiinkon porukan kanssa alas. Yhteisten kokemustemme pohjalta tunnistimme kentältä vahvan tarpeen julkisyhteisöille räätälöidystä kiinteistöjohtamisen koulutusohjelmasta.

Tältä pohjalta lähdimme yhdessä ideoimaan, luonnostelemaan ja kehittämään kunnille, kaupungeille, seurakunnille ja muille julkisyhteisöille tarkoituksenmukaista koulutuskokonaisuutta.

Koulutuksen kirkkaana tavoitteena on se, että voisimme osallistujaporukalla tehdä tarkoituksenmukaisen läpivalaisun ko. organisaatioiden kiinteistötoimeen – korkealta strategiatasolta aina ruohonjuuritasolle ja päivittäiseen tekemiseen asti. Tavoitteena on se, että osallistujajoukko saisi koulutussetistä konkreettista lisäarvoa omaan tekemiseensä – käytännönläheisen lähestymistavan kautta.

Ajatuksena on lähteä liikenteeseen kokonaisuuden hallinnasta, kiinteistöstrategisesta tasosta siten, että se integroidaan sujuvasti osaksi ko. organisaatioiden talousarvio-, budjetti- ja toimintasuunnitteluprosessia, mikä on se jokavuotinen juttu – tuttu maaperä – jolta ponnistaa kohti asetettuja tavoitteita.

Näin ollen ensimmäisessä koulutusosiossa katsotaan kiinteistömassan kokonaisvaltaista hallintaa, hahmotellaan kiinteistöstrategiaa sekä huomioidaan nämä asiat käytännönläheisesti esimerkiksi talous- ja toimintasuunnittelun näkökulmasta.

Kun ylätasolla homma on otettu haltuun, tavoitteet on kirkastettu ja tavoitteiden saavuttamista tukevat toimenpideaskelmerkit on selkeytetty, etenemme kohti yksittäisiä kiinteistö- ja toimitilahankkeita. Projektit ja hankkeet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne siirtävät meitä nykytilasta kohti asettamiamme tavoitteita, seuraavaa tasoa ja tulevaisuutta – siksi on tärkeää, että niissä onnistutaan. Siksi näillä on paikkansa tässä kolmiosaisessa koulutuskokonaisuudessa.

Kun projektit ja hankkeet ovat aikaansaaneet seuraavalle tasolle siirtymisen, on aika keskittyä vallitsevan – uuden tilanteen – hallitsemiseen. Siksi pureudumme koulutuskokonaisuuden viimeisessä osiossa kiinteistöjen ylläpidon johtamiseen ruohonjuuritasolla, eli siihen tärkeään arkiseen tekemiseen.

FinProman uutissivulle kirjoittelemme ajankohtaisia kirjoituksia. Parhaiten pysyt kuulolla uusista kirjoituksistamme esimerkiksi seuraamalla somekanaviamme:

Katso kaikki uutiset