Kiinteistötalouden vaikuttavuusarviointi

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarvioinnilla tutkitaan organisaation toimintavaihtoehtojen kiinteistötaloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Näin ollen siinä tarkastellaan yhtäältä organisaation toiminnallisten tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden välistä suhdetta. Vaikuttavuusarviointi voidaan tehdä yksittäisten kiinteistöjen ja toimitilojen osalta tai koko kiinteistökannan osalta.

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarviointi

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarvioinnilla tutkitaan organisaation toimintavaihtoehtojen kiinteistötaloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Näin ollen siinä tarkastellaan yhtäältä organisaation toiminnallisten tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden välistä suhdetta esittämällä esimerkiksi seuraavat kysymykset:

    • Toimitaanko tila- ja kiinteistöpuolella siten, että niillä päästään asetettuihin tavoitteisiin?
    • Mitä suunnitellusta muutoksesta seuraisi?
    • Miten päätökset ja valinnat vaikuttaisivat organisaation toimintaan ja talouteen?

Vaikuttavuusarvioinnilla pyritään saamaan selkeä kuva siitä, miten kiinteistöjä ja toimitiloja koskevat valinnat vaikuttavat toimintaan ja kiinteistötalouteen. Näin ollen kiinteistötalouden vaikuttavuusarviointi ohjaa omalta osaltaan organisaatiota kohti ihannetilannetta, jossa kiinteistöjä ja toimitiloja koskevat valinnat ja toimenpiteet tehdään oikein, oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Vaikuttavuusarvioinnissa yhdistellään taloudellisia, toiminnallisia ja teknisiä näkökulmia. Näin ollen lähtökohtana vaikuttavuusarvioinnille voi olla esimerkiksi kiinteistö- ja toimitilakannan sopeuttaminen talouden realiteetteihin.

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin!

Aleksi Riuttala

  • (+358) 44 2935569

  • aleksi.riuttala@finproma.fi

Vaikuttavuusarvioinnin runko rakentuu seuraavien osa-alueiden varaan

1.

Esittely ja lähtötilanteen kuvaus

2.

Tavoitteiden ja toiminnallisten vaihtoehtojen kuvaus

3.

Yhteenveto ja toimenpidesuositukset

Pyydä tarjous

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma kiinteistötalouden vaikuttavuusarvioinnista

Palautelomake

Vaikuttavuusarvioinnin tueksi sopii myös

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Kiinteistöstrategia–FinProma

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategiassa laaditaan nykytilakuvaus kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kiinteistökannalle. Kiinteistöt salkutetaan sovituin mittarein eri salkkuihin. Kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpideaskelmerkit.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Pyydä ehdotelma

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma vaikuttavuusarvioinnista!

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa: Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla. Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme! Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.