Työmaavalvonta

Tuotamme asiantuntevaa työmaavalvontaa korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeisiin. Työmaavalvonnalla palvelemme kaikkia hankkeen osapuolia ja varmistamme tilaajan tavoitteiden ja kustannusten toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.

Työmaavalvonta koostuu seuraavista työvaiheista

 • Hankkeeseen perehtyminen

  Työmaavalvonta lähtee käyntiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa tilaajan tavoitteisiin, kohteeseen, budjettiin ja hankeasiakirjoihin perehtymisellä. Edellä mainittujen lisäksi työmaavalvoja tutustuu valittujen urakoitsijoiden referensseihin ja laatii valvontasuunnitelman.

 • Toteutusvaihe

  Toteutusvaihe alkaa kaikkien hankkeen osapuolten yhteisellä aloituskokouksella ja vaadittujen asiakirjojen tarkastamisella. Työmaavalvoja toimii usein myös rakennuttajan nimeämänä turvallisuuskoordinaattorina hankkeessa. Työmaavalvoja raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä tilaajalle ja hankkeen muille osapuolille, seuraa laadun, aikataulun ja kustannusten toteutumista. Hankkeen eri kokoukset ovat valvojan merkittävä työväline hankkeen suunnitelmien mukaisen toteutuksen varmistamisessa. Työmaavalvoja huolehtii tiedonkulusta tilaajaorganisaation, sidosryhmien ja toteuttajien välillä.

  Hankkeen valmistumiseen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi ennakkotarkastukset, säädöt, kokeet, luovutusasiakirjat, vastaanottotarkastus, taloudellinen loppuselvitys sekä mahdollisten virheiden ja puutteiden korjaus. Valvojan roolissa varmistamme, että valmistumiseen liittyvät tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

 • Takuuaika

  Takuuaikana työmaavalvoja koordinoi takuuaikaisia urakkaan sisältyviä huoltoja, tarkastuksia, säätöjä sekä esiintyneiden virheiden ja puuteiden korjauksia.

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin!

Lauri Tuohimaa

 • (+358) 45 1363586

 • lauri.tuohimaa@finproma.fi

Esimerkkejä toteuttamistamme työmaavalvontatehtävistä

Kirkon julkisivun ja vesikaton korjaushanke

Julkisivun ja ikkunoiden ulkopokien lahovaurioiden korjaus, julkisivun huoltomaalaus, katon puhdistus irtoavasta maalista, peltisaumojen tiivistys, ruostevaurioiden korjaus ja koko katon pinnoitus. Kattoturvatuotteiden asennus, räystäskourujen syöksytorvien osittainen uusiminen ja täydennys, sadevesijärjestelmän täydennys. Kirkon tornin luukkujen käyntikorjaukset.

Tarpeettomaksi käyneen rivitalon purkaminen

Hankkeessa toteutimme työmaavalvonnan lisäksi rakennuttajakonsultin tehtävät, jotka alkoivat jo suunnittelutarjousten pyytämisellä. Hanke liittyi suojeltavaan rakennukseen ja muihin kiinteistön rakennuksiin. Hankkeessa oli mukana myös maakuntamuseo, joka ohjeisti hankkeen suunnittelua. Purku-urakka oli kokonaisurakka. Koko kiinteistöä palveleva lämpö- ja sähkötekniikka siirrettiin purettavan rakennuksen säästettävään kellariosuuteen. Suojellun rakennuksen pääty ennallistettiin aikakauden tyyliin sopivaksi.

Leirikeskuksen saunarakennuksen kattohanke

Vanha Varttikate (sisälsi asbestia) poistettiin ja ruoteet uusittiin. Asennettiin konesaumapeltikate ja katon ulkopuolinen sadevesijärjestelmä rakenteen sisässä olevan tilalle.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä! Voit myös jättää viesti-kenttään kuvauksen hankkeesta tarjouspyynnön pohjaksi!

Työmaavalvonnan lisäksi kannattaa tutustua myös seuraaviin palveluihimme

Skenaarioselvitys toimintavaihtoehdoista

Toimintavaihtoehtojen skenaarioselvityksessä tutkitaan organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista.

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa: Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla. Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme! Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.