Tiesitkö, että seurakunnan käyttömäärärahoista noin neljännes menee kiinteistöihin?

Kiinteistöihin menevien määrärahojen euromäärä on merkittävä. Keskimäärin kiinteistötoimi muodostaa noin neljäsosan seurakunnan vuotuisesta budjetista.

Olennaista on kuitenkin huomata, että näillä määrärahoilla mahdollistetaan se, että kerhoilla, nuorisotoiminnalla ja senioritoiminnalla olisi puitteet mitä moninaisemmille tapahtumille.

Siksi

  • haluamme olla mukana tukemassa vastuullista kiinteistönhoitoa.
  • haluamme tarjota seurakunnille apukädet laadukkaaseen kiinteistöjohtamiseen
  • haluamme olla mukana varmistamassa esimerkiksi rakennuttajakonsultin saappaissa, että seurakunnan kiinteistötoimen rakennus- ja korjaushankkeet toteutuvat seurakunnan asettamien strategisten askelmerkkien mukaisesti.
  • asetamme kiinteistöjohtamisessa käyttäjän etusijalle: tilojen ja niiden johtamisen tulee palvella tilojen käyttäjiä.
  • kontaktoimme usean seurakunnan, kiinteistöalan toimijan ja istuimme alas kynän ja paperin kanssa.

Siispä tuloksena saimme lanseerattua seurakuntien käyttöön helpon, näppärän ja joustavan kiinteistötoimen-palvelun, joka toimii kuten alla olevassa videossa on tiiviisti esitetty.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Seuris-palvelut by FinProma Oy on viettänyt lukuisia hetkiä keskustellen, kysellen ja yhteenvetäen seurakuntien kiinteistötoimea.

Tältä pohjalta olemma laatineet kolmiportaisen kiinteistötoimen mallin.

Uskomme, että seurakunnan kiinteistötoimea voidaan johtaa ja  toteuttaa optimaalisesti kun mallin kaikki kolme porrasta taklataan.

Näin ollen toimimme sekä seurakunnan strategisena yhteistyökumppanina että seurakunnan kiinteistötoimen hankkeita tukevana insinööritoimistona.

Alla olevassa videossa on havainnollistettu toiminaamme kolmella eri kiinteistötoimen portaalla.