Toimimme tukenanne taloyhtiöönne liittyvissä asioissa

Esimerkiksi rakennuttajakonsulttina, työmaavalvojana tai kiinteistötalouden asiantuntijana.

Kiinteistötoimen palvelut

Käytännössä toimimme projektipäällikkönä eli rakennuttajakonsulttina erilaisten korjaushankkeiden valmistelun, hankesuunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja kilpailutuksen sekä valvonnan ja rakennusvaiheen aikaisissa rakennuttamisen tehtävissä. Toimimme isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen tukena hankkeen valmistelussa ja eteenpäin viemisessä. Teemme myös erilaista kiinteistökannan strategista ja taloudellista selvitys- ja suunnittelutyötä. Meillä on kokemusta sekä julkisen sektorin että taloyhtiön päätöksenteon valmistelusta.

Kiinteistötalouden asiantuntija tarkastelee kiinteistötoimen kokonaisuutta, kiinteistötaloutta sekä on mukana esimerkiksi kiinteistöstrategiaprojekteissa.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • Kiinteistöstrategiat (koko kiinteistömassa tai tarkoituksenmukainen osa siitä)
 • Skenaarioselvitykset toimintavaihtoehdoista (valittu kiinteistö/kiinteistöt)
 • Kiinteistötalouden tasapainotussuunnitelmat/-ohjelmat (koko kiinteistömassa tai rajattu toimialue)
 • Kiinteistötoimen taloudellinen ja tekninen riskianalyysi (koko kiinteistömassa, rajattu toimialue tai tietty kiinteistökokonaisuus)

Projektipäällikkö ja rakennuttajakonsultti työskentelevät korjaus- tai rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana ja kumppanina vieden hanketta tuloksellisesti eteenpäin.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
 • projektinjohto
 • rakennushankkeiden johtaminen ja rakennuttaminen
 • muutostöiden ja remonttien rakennuttaminen
 • hankesuunnittelun ohjaus
 • suunnittelun valmistelu suunnittelijavalintoineen
 • hankkeen etenemisen ja suunnittelun ohjaus
 • rakentamisen valmistelu urakoitsijavalintoineen
 • rakentamisen ohjaus
 • vastaanoton varmistaminen
 • käyttöönoton valvonta
 • takuuajan tehtävät.
 • hankkeisiin liittyvät kilpailutukset ja hankinnat
 • raportointi hankkeista kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • hankkeessa olevien osapuolten vuoropuhelun johtaminen
 • kiinteistötoimen päätöksenteko
 • ylläpidon ja PTS-suunnittelun johtaminen
 • kuntoarvioiden ja -tutkimusten teettäminen
 • kiinteistötoimen kilpailutukset ja hankinnat
 • kiinteistöjen elinkaaritaloudellinen tarkastelu

Valvojan toimenkuvaan kuuluu keskeisesti muun muassa rakennus- ja korjaushankkeiden laadunvarmistus ja tarkastukset, raportointi ja dokumentointi, turvallisuusasiat sekä kokoukset ja palaverit.

Tarjoamme taloyhtiöille rakennuttajakonsultin palveluita korjaushankkeisiin. Hoidamme näihin liittyvät rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä hankkeiden tarveselvitysvaiheen ohjaus- ja hankesuunnittelutehtävät.

Tarvitsetteko kenties työmaavalvojaa taloyhtiönne hankkeeseen?

”Meillä ei pienenä organisaationa ole mahdollista tehdä kaikkea työtä itse. FinProma Oy:n kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti alusta asti, he laativat meille laadukkaan kiinteistöstrategian sovitussa aikataulussa. Yhteinen näkemys strategian sisällöstä tuli nopeasti ja minua pidettiin ajan tasalla projektin aikana. Tästä syystä minun oli helppo luottaa siihen, että saamme sisällöllisesti hyvän kiinteistöstrategian, jota voimme hyödyntää tulevina vuosina.”

Niko Kujala, rakennusinsinööri, Kaskisten kaupunki