Talous- ja hallintopalvelut seurakunnille

Tukemme ansiosta tehostatte omaa ajankäyttöänne oikeisiin asioihin ja turhan työn määrä vähenee.
Teillä on aina tilanteen mukaan käytössä oikeanlaista asiantuntemusta. Säästätte aikaanne olennaiseen – ihmisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen.

Missionamme on rakentaa yhdessä seurakuntien kanssa malli, joka vastaa ketterästi seurakunnan taloudenhallinnan ja yleishallinnon tarpeisiin. Meiltä saatte siis perinteisiä toimintamalleja kattavammat talouden ja hallinnon palvelut. Kanssamme on mahdollista löytää myös kustannussäästöjä, sillä kustannuksia kertyy vain tehokkaasti tehdystä työstä, ei turhasta päivystämisestä.

Pyydä meidät käymään, niin kerromme ilomielin lisää!

Talousjohtamisen palveluitamme

 • seurakuntien veroasiat
 • toiminnan suunnittelu & budjetointi

 • kirjanpito & juokseva taloushallinto

 • tilinpäätökset & muu raportointi

 • taloustoimiston muut tarpeet

 • sijaisuudet tai joustava talouspäällikkö

 • strateginen johtaminen & strategiatyöskentely

 • asiantuntija-apua neuvostoon & valtuustoon

 • johtaminen & johtoryhmätyöskentely

 • talouden koulutukset

Muita hallinnon palveluitamme

 • vakuutusten hallinta & kilpailutus

 • lakiasiat ja juridiikka

 • viestintäpäällikkö-palvelut & viestintästrategiat

 • toiminnan suunnittelu & kehitysprojektit

 • hallinnon muut tarpeet

 • sijaisuudet muissa hallinnon tehtävissä

 • strateginen johtaminen & strategiatyöskentely

 • asiantuntija-apua neuvostoon & valtuustoon

 • johtaminen & johtoryhmätyöskentely

 • koulutukset

 • työyhteisökonsultoinnit

Onko seurakuntanne kiinnostunut laajemmasta yhteistyöstä talous- ja kiinteistötoimen johtamisessa?

Ota yhteyttä info@finproma.fi

Talouspäällikkö

Kiinteistöpäällikkö

Olemme pilotoineet yhdessä seurakuntien kanssa mallia, jossa seurakunta saa ikään kuin saman vakanssin kautta sekä talouspäällikön että kiinteistöpäällikön.

Tiedämme, että erityisesti pienissä ja keskisuurissa seurakunnissa talouspäällikön työpöydältä löytyy puhtaiden taloustöiden lisäksi kiinteistöpäällikölle tai rakennuttajakonsultille kuuluvia työtehtäviä ja hankkeita. Tästä syystä olemme yhdessä seurakuntien kanssa pilotoineet mallia, jossa seurakunta saa ikään kuin saman vakanssin kautta sekä talousosaamista että kiinteistö- ja rakennusosaamista. Rakennamme aina tiimin, joka koostuu talouden, hallinnon sekä kiinteistö- ja rakennushankkeiden osaajista. Yksinkertaistettuna ajatus on tämä: talouspäällikkö vastaa taloutta koskeviin kysymyksiin, kiinteistöpäällikkö kiinteistötoimen hallintaa koskeviin kysymyksiin sekä kiinteistö- ja rakennusalan insinööri (rakennuttajakonsultti tms) korjaus- ja uudishankkeita koskeviin kysymyksiin.

Osaamiseemme luottavat esimerkiksi

”Tarvitsimme nopeasti talouspäällikölle sijaista. Yhteistyömme Aleksin kanssa oli saumatonta ja työn jälki kiitettävää. Taloushallinto ja laskentatoimi on kaikissa seurakunnissa samanlainen, Aleksi pääsi nopeasti seurakuntamme tehtäviin sisään. Plussaa: kokouksen alussa alkulaulun säestys kitaralla ja kauniilla äänellä laulaen kevensivät mukavasti kokouksen tunnelmaa.”

Helena Korppoo, ekonomi ja Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja

”Urjalan seurakunta halusi kehittää seurakunnan talouden ja kiinteistöjen hoitoa. Kun sitten löytyi yhteistyökuvioksi Seuris-palvelut / FinProma Oy niin päästiin tilanteeseen, missä ostamme vain sen mitä tarvitaan mutta saamme pelkän talousjohtamisen lisäksi myös asiantuntevan palvelun kiinteistöjen ja myös verotuksen osalle. Pienenä seurakuntana tällainen ketterä ja innovatiivinen toimintamalli on erinomainen. Suosittelen.”

Timo Kumpunen, Urjalan seurakunnan kirkkoherra