Skenaarioselvitys

Skenaarioselvityksen voi tehdä mistä tahansa toimitilasta ja kiinteistöstä. Selvitys voidaan laatia myös talous-, toiminta- ja tarveselvityksenä tai kiinteistökehitysselvityksenä. Selvitys helpottaa perusteltujen esitysten tekemistä toimitilojen, rakennusten ja kiinteistöjen tulevaisuudesta, kehityksestä tai kohtalosta. Tämä helpottaa myös talousarvion laatimista ja budjetointia sekä tulevaisuuden suunnittelemista. Selvityksen tavoitteena on löytää mahdollisista etenemisvaihtoehdoista optimaalisin.

Toimitilojen ja kiinteistöjen skenaarioselvitys

 • Esittely

  Ensimmäisessä osiossa kuvataan asiakkaan lähtötilanne eli toiminnot, tilatarpeet ja mahdolliset nykyiset tilat sekä tiloista aiheutuvat kustannukset ja tuotot.

 • Toimintavaihtoehdot ja vaihtoehtoiset tilaratkaisut

  Toisessa osiossa laaditaan kattava kuvaus vaihtoehtoisista tilaratkaisuista toimintaympäristön muutokset huomioiden. Vaihtoehdot voivat kattaa esimerkiksi asiakkaan nykyisten tilojen korjaukset tai tilamuutostyöt, uusien tilojen rakentamisen, tilojen ostamisen ja korjaamisen omaan toimintaan sopivaksi sekä tilojen vuokraamisen.

 • Esiteltyjen vaihtoehtojen kustannusvertailu

  Kolmannessa osiossa vertaillaan vaihtoehtoisten tilaratkaisujen hankinta-, ylläpito- ja elinkaarikustannuksia. Myös organisaation mahdollisia tulonhankintakeinoja, kuten omien tilojen vuokraamista, sisällytetään tarpeen mukaan selvitykseen.

Aleksi Riuttala

 • (+358) 44 2935569

 • aleksi.riuttala@finproma.fi

Toimintavaihtoehtojen skenaarioselvitys

 • Esittely

  Ensimmäisessä osiossa kuvataan asiakkaan lähtötilanne eli toiminnot, tavoitteet ja toimintaympäristö.

  Esimerkki: Organisaatiolla on tyhjillään oleva kiinteistö, josta halutaan luopua tai sitä halutaan kehittää. Kiinteistöllä on tyhjillään oleva rakennus, jolle organisaatiolla ei ole omaa käyttötarvetta. Esittelyosiossa kuvataan kiinteistökohteesta perustiedot (esimerkiksi tiedot rakennuksesta ja kaavoituksesta). Osiossa kuvataan myös olennaiset toimintaympäristöä koskevat tekijät. Lisäksi osiossa käydään läpi tarvittavat lähtötiedot vaihtoehtoisten skenaarioiden rakentamista varten.

 • Toimintavaihtoehdot ja vaihtoehtoiset etenemisratkaisut

  Toisessa osiossa laaditaan kattava kuvaus vaihtoehtoisista toimenpideratkaisuista toimintaympäristön muutokset huomioiden.

  Vaihtoehdot voivat kattaa esimerkiksi asiakkaan nykyisten tilojen korjaukset tai tilamuutostyöt, uusien tilojen rakentamisen, tilojen ostamisen ja korjaamisen omaan toimintaan sopivaksi sekä tilojen vuokraamisen.

 • Esiteltyjen vaihtoehtojen vertailu

  Kolmannessa osiossa vertaillaan vaihtoehtoisten skenaarioiden vaikutuksia esimerkiksi hyötyjen, riskien, kustannusten ja tuottojen näkökulmasta.

Skenaarioselvityksen hyödyt

1.

Selvitys auttaa löytämään taloudellisesti ja toiminnallisesti optimaalisimmat ratkaisut. Skenaarioselvitys toimii myös tarkoituksenmukaisena tarveselvityksenä.

2.

Selvitys tukee strategista ja taloudellisesti kestävää päätöksentekoa.

3.

Selvitys helpottaa perusteltujen esitysten tekemistä rakennusten ja kiinteistöjen tulevaisuudesta, kehityksestä tai kohtalosta. Tämä helpottaa myös talousarvion laatimista ja budjetointia.

Pyydä tarjous

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma toimintavaihtoehtojen skenaarioselvityksestä

Palautelomake

Skenaarioselvityksen tueksi sopii myös

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Työmaavalvonta

Tuotamme asiantuntevaa työmaavalvontaa korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeisiin. Työmaavalvonnalla palvelemme kaikkia hankkeen osapuolia ja varmistamme tilaajan tavoitteiden ja kustannusten toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Pyydä ehdotelma

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma skenaarioselvityksestä!

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa: Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla. Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme! Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.