Skenaarioselvitys

Kiinteistötoimen skenaarioselvityksessä tutkitaan organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista. Skenaarioselvitys toimii myös tarkoituksenmukaisena tarveselvityksenä.

Kiinteistötoimen skenaarioselvitys sisältää seuraavat osiot

 • Esittely

  Ensimmäisessä osiossa kuvataan asiakkaan lähtötilanne eli toiminnot, tilatarpeet ja mahdolliset nykyiset tilat sekä tiloista aiheutuvat kustannukset ja tuotot.

 • Toimintavaihtoehdot ja vaihtoehtoiset tilaratkaisut

  Toisessa osiossa laaditaan kattava kuvaus vaihtoehtoisista tilaratkaisuista toimintaympäristön muutokset huomioiden. Vaihtoehdot voivat kattaa esimerkiksi asiakkaan nykyisten tilojen korjaukset tai tilamuutostyöt, uusien tilojen rakentamisen, tilojen ostamisen ja korjaamisen omaan toimintaan sopivaksi sekä tilojen vuokraamisen.

 • Esiteltyjen vaihtoehtojen kustannusvertailu

  Kolmannessa osiossa vertaillaan vaihtoehtoisten tilaratkaisujen hankinta-, ylläpito- ja elinkaarikustannuksia. Myös organisaation mahdollisia tulonhankintakeinoja, kuten omien tilojen vuokraamista, sisällytetään tarpeen mukaan selvitykseen.

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin!

Aleksi Riuttala

 • (+358) 44 2935569

 • aleksi.riuttala@finproma.fi

Skenaarioselvityksen hyödyt

1.

Selvitys auttaa löytämään taloudellisesti ja toiminnallisesti optimaalisimmat tilaratkaisut. Skenaarioselvitys toimii myös tarkoituksenmukaisena tarveselvityksenä.

2.

Selvitys tukee strategista ja taloudellisesti kestävää päätöksentekoa.

3.

Selvitys helpottaa perusteltujen esitysten tekemistä rakennusten ja kiinteistöjen tulevaisuudesta, kehityksestä tai kohtalosta. Tämä helpottaa myös talousarvion laatimista ja budjetointia.

Pyydä tarjous

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma toimintavaihtoehtojen skenaarioselvityksestä

Palautelomake

Skenaarioselvityksen tueksi sopii myös

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Työmaavalvonta

Tuotamme asiantuntevaa työmaavalvontaa korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeisiin. Työmaavalvonnalla palvelemme kaikkia hankkeen osapuolia ja varmistamme tilaajan tavoitteiden ja kustannusten toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Pyydä ehdotelma

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma skenaarioselvityksestä!

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa: Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla. Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme! Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.