Toimimme seurakuntanne tukena kiinteistötoimen asioissa

Yhteistyössä johdon ja luottamushenkilöiden kanssa, jotta seurakunnallanne olisi käytössään oikea-aikaista, täsmällistä asiantuntija-apua nyt ja tulevaisuudessa!

Seuris-palvelut by FinProma Oy.

Kiinteistötoimen palvelut

Kiinteistötoimen palvelumme palvelevat kiinteistöjen ylläpidosta investointeihin ja hankkeisiin sekä niiden projektijohtamiseen. Toimivan kiinteistötoimen pohjana on huolellisesti laadittu kiinteistöstrategia, jonka laatimisessa voimme olla tukenanne.

Jotta voisimme yhdessä ottaa seurakunnan kiinteistötoimen ja rakennushankkeiden hallintaan, niin olemme yhdessä seurakuntien kanssa rakentaneet helpon, joustavan ja näppärän kiinteistötoimen palvelun vastaamaan seurakuntien tarpeisiin!

Klikkaa viereisistä nimikkeistä nähdäksesi tarkemmalla tasolla, minkälaisia tehtäviä hoidamme seurakunnissa!

Kiinteistötalouden asiantuntija tarkastelee kiinteistötoimen kokonaisuutta, kiinteistötaloutta sekä on mukana esimerkiksi kiinteistöstrategiaprojekteissa.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • Kiinteistöstrategiat (koko kiinteistömassa tai tarkoituksenmukainen osa siitä)
 • Skenaarioselvitykset toimintavaihtoehdoista (valittu kiinteistö/kiinteistöt)
 • Kiinteistötalouden tasapainotussuunnitelmat/-ohjelmat (koko kiinteistömassa tai rajattu toimialue)
 • Kiinteistötoimen taloudellinen ja tekninen riskianalyysi (koko kiinteistömassa, rajattu toimialue tai tietty kiinteistökokonaisuus)

Projektipäällikkö/rakennuttajakonsultti työskentelee korjaus- tai rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana ja kumppanina vieden hanketta tuloksellisesti eteenpäin.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
 • projektinjohto
 • rakennushankkeiden johtaminen ja rakennuttaminen
 • muutostöiden ja remonttien rakennuttaminen
 • hankesuunnittelun ohjaus
 • suunnittelun valmistelu suunnittelijavalintoineen
 • hankkeen etenemisen ja suunnittelun ohjaus
 • rakentamisen valmistelu urakoitsijavalintoineen
 • rakentamisen ohjaus
 • vastaanoton varmistaminen
 • käyttöönoton valvonta
 • takuuajan tehtävät.
 • hankkeisiin liittyvät kilpailutukset ja hankinnat
 • raportointi hankkeista kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • hankkeessa olevien osapuolten vuoropuhelun johtaminen
 • kiinteistötoimen päätöksenteko

Kiinteistöpäällikkö vastaa kiinteistötoimen kokonaisuuden ja ylläpidon johtamisesta.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • ylläpidon ja PTS-suunnittelun johtaminen
 • kuntoarvioiden ja -tutkimusten teettäminen
 • kiinteistötoimen vuosikellot ja suunnittelu
 • kiinteistötoimen kilpailutukset ja hankinnat
 • tehtävienhallinta ja resurssikartoitukset
 • kiinteistöjen elinkaaren hallinta
 • kiinteistöjen hallinnolliset kysymykset
 • raportointi kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • kiinteistötoimen tarkasteleminen osana koko organisaation kokonaisuutta
 • kiinteistötoimen päätöksenteko

Valvojan toimenkuvaan kuuluu keskeisesti muun muassa rakennus- ja korjaushankkeiden laadunvarmistus ja tarkastukset, raportointi ja dokumentointi, turvallisuusasiat sekä kokoukset ja palaverit.

Seurakunnat ovat tehneet yhteistyötä kanssamme erityisesti näissä

Skenaarioselvitykset

Toimintavaihtoehtojen skenaarioselvityksessä tutkitaan seurakunnan toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista. Skenaarioselvitys toimii myös hyvänä tarveselvityksenä.

Kiinteistöstrategia–FinProma
Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategiassa laaditaan nykytilakuvaus kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kiinteistökannalle. Kiinteistöt salkutetaan sovituin mittarein eri salkkuihin. Kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpideaskelmerkit.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Seurakunnan kiinteistötoimen kolme tasoa

Lataa ilmainen oppaamme, jossa kerromme sinulle, mitkä ovat seurakuntasi kiinteistötoimen kolme tärkeintä tasoa, miten tunnistat niissä pullonkauloja sekä miten otat seurakuntasi kiinteistötoimen kokonaisvaltaisesti haltuusi.

Strategia- ja hallintotaso

Investointi- ja projektitaso

Ylläpidon johtamisen taso

Lataa tästä kiinteistötoimen kolme tasoa -opas!

Onko seurakuntanne kiinnostunut laajemmasta yhteistyöstä talous- ja kiinteistötoimen johtamisessa?

Ota yhteyttä info@finproma.fi

Talouspäällikkö

Kiinteistöpäällikkö

/ rakennuttajakonsultti

Olemme pilotoineet yhdessä seurakuntien kanssa mallia, jossa seurakunta saa ikään kuin saman vakanssin kautta sekä talouspäällikön että kiinteistöpäällikön.

Tiedämme, että erityisesti pienissä ja keskisuurissa seurakunnissa talouspäällikön työpöydältä löytyy puhtaiden taloustöiden lisäksi kiinteistöpäällikölle tai rakennuttajakonsultille kuuluvia työtehtäviä ja hankkeita. Tästä syystä olemme yhdessä seurakuntien kanssa pilotoineet mallia, jossa seurakunta saa ikään kuin saman vakanssin kautta sekä talousosaamista että kiinteistö- ja rakennusosaamista.

Rakennamme aina tiimin, joka koostuu talouden, hallinnon sekä kiinteistö- ja rakennushankkeiden osaajista. Yksinkertaistettuna ajatus on tämä: talouspäällikkö vastaa taloutta koskeviin kysymyksiin, kiinteistöpäällikkö kiinteistötoimen hallintaa koskeviin kysymyksiin sekä kiinteistö- ja rakennusalan insinööri (rakennuttajakonsultti tms) korjaus- ja uudishankkeita koskeviin kysymyksiin.

Talouden ja hallinnon palvelut

Kiinteistötoimen palveluiden lisäksi Seuris-palvelu kokoaa  yhteen seurakuntien toimintaan erikoistuneet talouden ja hallinnon asiantuntijat!

Monet haasteet vaativat moniammatillista yhteistyötä. Tämän vuoksi haluamme toimia verkostomaisesti.

 • Strategia- ja tulevaisuustyöskentely
 • Talouden johtaminen

 • Hallinto ja juridiikka

Asiakaskokemuksia

”Tarvitsimme nopeasti talouspäällikölle sijaista. Yhteistyömme Aleksin kanssa oli saumatonta ja työn jälki kiitettävää. Taloushallinto ja laskentatoimi on kaikissa seurakunnissa samanlainen, Aleksi pääsi nopeasti seurakuntamme tehtäviin sisään. Plussaa: kokouksen alussa alkulaulun säestys kitaralla ja kauniilla äänellä laulaen kevensivät mukavasti kokouksen tunnelmaa.”

Helena Korppoo, ekonomi ja Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja

”Urjalan seurakunta halusi kehittää seurakunnan talouden ja kiinteistöjen hoitoa. Kun sitten löytyi yhteistyökuvioksi Seuris-palvelut / FinProma Oy niin päästiin tilanteeseen, missä ostamme vain sen mitä tarvitaan mutta saamme pelkän talousjohtamisen lisäksi myös asiantuntevan palvelun kiinteistöjen ja myös verotuksen osalle. Pienenä seurakuntana tällainen ketterä ja innovatiivinen toimintamalli on erinomainen. Suosittelen.”

Timo Kumpunen, Urjalan seurakunnan kirkkoherra

Osaamiseemme luottavat esimerkiksi

Yhteistyössä

Mirja Niemi
varatuomari, HHJ

Pasi Perander
HTM, Talousjohtaja

Juha Airio
Vakuutusasiantuntija, VTS

Jose Talonen
Vakuutusmeklari, KTM

Marjo Rönnkvist
Viestinnän asiantuntija, FM

Mika Pajunen
TT AmO, Liturginen konsultti