Ovatko kunnat varautuneet sote-kiinteistöjen tulevaisuuteen?

Lyhyt vastaus: eivät ole.

Toteutin syksyllä 2023 laajan kyselyn Suomen kunnille koskien sote-kiinteistöjä ja niiden tulevaisuutta.

Tässä keskeiset tulokset koskien kuntien varautuneisuutta*:
⏺ Valtaosa (65,2 %) kyselyyn vastanneista kunnista ei ole mitenkään varautunut sote-kiinteistöjen tulevaisuuteen.
⏺ Vain pieni osa (10,1 %) vastaajakunnista on laatinut ja hyväksynyt hallintoelimissään tulevaisuutta koskevat varautumisselvitykset ja toimenpideaskelmerkit.
⏺ Osa vastaajista (15,1 %) on työstänyt toimenpideaskelmerkkejä, mutta niitä ei ole hyväksytty hallintoelimissä.

Mitä tämä tarkoittaa?

Varautuneisuuden puute voi kertoa kuntien olevan eräänlaisessa odotustilassa hyvinvointialueiden linjausten suhteen. Riskinä tulevien vuosien osalta on se, että kunnat tekevät hyvin reaktiivisia toimenpiteet nopealla aikataululla ilman perusteltujen vaihtoehtojen, riskien ja tavoitteiden arviointia.

Varautuneisuudella, esimerkiksi kiinteistöjen skenaarioselvityksillä tai vaihtoehtoisia toimintavaihtoehtoja tarkastelevilla skenaariopoluilla, kunnat voisivat varautua sekä (a) hyvinvointialueiden päätöksiin että (b) sote-kiinteistöjen omistamiseen liittyvien vastuiden ja velvoitteiden hallintaan, kuten

  • kuntia koskeva yhtiöittämisvelvoite ’sote-kiinteistöjen’ osalta. Kuntalain 126 §:n mukaan silloin, kun kunta hoitaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, tulee sen pääsääntöisesti noudattaa ns. yhtiöittämisvelvoitetta, eli antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Huom. yhtiöittämisselvitykset ja mahdolliset yhtiöittämiset tulisi tehdä käytännössä vuosien 2024–2025 aikana, jotta vuonna 2026 kunta olisi ko. velvoitteen osalta oikeilla raiteilla!
  • omistamiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet
  • kiinteistötalouteen ja hallintorakenteeseen kohdistuvien vaikutusten hallinta.

Täältä voit tutustua tutkimukseen kokonaisuudessaan: https://lnkd.in/dWBD6As7

*Huom. vastaukset ovat vahvasti suuntaa-antavia, sillä vastausprosentti oli 24 %.

Aleksi Riuttala

Toimitusjohtaja, kiinteistötalouden asiantuntija. KTM, DI, HTK, FMA, YAT

Katso kaikki uutiset