Kiinteistötoimen palvelut

Strategista kiinteistöjohtamista ja rakennuttamista.

Tarkoituksenmukaisesti.

Toimintamme kattaa kokonaisvaltaisesti kiinteistötoimeen liittyvät taloudelliset, tekniset ja hallinnolliset kysymykset.

Kiinteistötoimen palvelut

Kiinteistötoimen palvelumme palvelevat kiinteistöstrategioiden laadinnassa, projektien ja investointien läpiviennissä sekä ennakoivan ylläpidon hallinnassa.

Kiinteistötalouden asiantuntija tarkastelee kiinteistötoimen kokonaisuutta, kiinteistötaloutta sekä on mukana esimerkiksi kiinteistöstrategiaprojekteissa.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • kiinteistöstrategiat
 • talous- ja tarveselvitykset
 • kassavirtalaskelmat
 • projektinjohto
 • kiinteistötoimen kilpailutukset ja hankinnat
 • tehtävienhallinta ja resurssikartoitukset
 • kiinteistöjen elinkaaren hallinta
 • kiinteistötoimen taloudelliset kysymykset
 • raportointi kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • kiinteistötoimen tarkasteleminen osana koko organisaation kokonaisuutta ja taloutta
 • kiinteistötoimen verokysymykset
 • kiinteistötoimen päätöksenteko

Projektipäällikkö/rakennuttajakonsultti työskentelee korjaus- tai rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana ja kumppanina vieden hanketta tuloksellisesti eteenpäin.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
 • projektinjohto
 • rakennushankkeiden johtaminen ja rakennuttaminen
 • muutostöiden ja remonttien rakennuttaminen
 • hankesuunnittelun ohjaus
 • suunnittelun valmistelu suunnittelijavalintoineen
 • hankkeen etenemisen ja suunnittelun ohjaus
 • rakentamisen valmistelu urakoitsijavalintoineen
 • rakentamisen ohjaus
 • vastaanoton varmistaminen
 • käyttöönoton valvonta
 • takuuajan tehtävät.
 • hankkeisiin liittyvät kilpailutukset ja hankinnat
 • raportointi hankkeista kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • hankkeessa olevien osapuolten vuoropuhelun johtaminen
 • kiinteistötoimen päätöksenteko

Kiinteistöpäällikkö vastaa kiinteistötoimen kokonaisuuden ja ylläpidon johtamisesta.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • ylläpidon ja PTS-suunnittelun johtaminen
 • kuntoarvioiden ja -tutkimusten teettäminen
 • kiinteistötoimen vuosikellot ja suunnittelu
 • kiinteistötoimen kilpailutukset ja hankinnat
 • tehtävienhallinta ja resurssikartoitukset
 • kiinteistöjen elinkaaren hallinta
 • kiinteistöjen hallinnolliset kysymykset
 • raportointi kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • kiinteistötoimen tarkasteleminen osana koko organisaation kokonaisuutta
 • kiinteistötoimen päätöksenteko

Valvojan toimenkuvaan kuuluu keskeisesti muun muassa rakennus- ja korjaushankkeiden laadunvarmistus ja tarkastukset, raportointi ja dokumentointi, turvallisuusasiat sekä kokoukset ja palaverit.

Kiinteistötoimen kolme tasoa

Strategia- ja hallintotaso

Investointi- ja projektitaso

Ylläpidon johtamisen taso

Lataa tästä kiinteistötoimen kolme tasoa -opas!

Miksi kiinteistöjohtamisessa kannattaa tehdä yhteistyötä kanssamme?

 • Säästätte aikaanne olennaiseen.

 • Teillä on aina tilanteen mukaan käytössä oikeanlaista asiantuntemusta.

 • Asiantuntijan käyttö oikeaan aikaan mahdollistaa kustannussäästön, kun tehtävään ei tarvitse palkata henkilökuntaa.

 • Neuvonnan ansiosta tehostatte omaa ajankäyttöänne oikeisiin asioihin ja turhan työn määrä vähenee.

”Meillä ei pienenä organisaationa ole mahdollista tehdä kaikkea työtä itse. FinProma Oy:n kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti alusta asti, he laativat meille laadukkaan kiinteistöstrategian sovitussa aikataulussa. Yhteinen näkemys strategian sisällöstä tuli nopeasti ja minua pidettiin ajan tasalla projektin aikana. Tästä syystä minun oli helppo luottaa siihen, että saamme sisällöllisesti hyvän kiinteistöstrategian, jota voimme hyödyntää tulevina vuosina.”

Niko Kujala, rakennusinsinööri, Kaskisten kaupunki

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa -opas

Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla

Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme!

Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen