Missä vaiheessa hanketta on suurin mahdollisuus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, mutta kertyneet kustannukset ovat vielä pienet suhteutettuna koko hankkeeseen?

FinProman Lauri Tuohimaa avaa asiaa tiiviisti projektipäällikön näkövinkkelistä käsin!

Viime videossa käytiin läpi kiinteistötoimen hankkeiden vaiheet.

Tällä videolla pureudutaan tarkemmin rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttamiseen ja kustannusten kertymiseen.

#rakennushanke #tarveselvitys #hankesuunnittelu #kuntaliitto #julkisyhteisöt #seurakunta #kirkko #kirkkohallitus #kiinteistötoimi #tekninentoimi #finproma