Miksi julkisyhteisön, kuten kunnan tai seurakunnan, tulisi olla kiinnostunut strategisesta kiinteistöjohtamisesta?

Lyhyt vastaus:

Strategisessa kiinteistöjohtamisessa ei ole kyse vain kiinteistöistä ja toimitiloista. Kyse on laajemmasta vaikuttavuudesta. Ja vaikuttavuuttahan julkisyhteisöt tavoittelevat.

Pidempi vastaus:

Strateginen kiinteistöjohtaminen tarjoaa julkisyhteisöille työkalun, joka vastaa monivaikutteisesti nykyajan haasteisiin – urbanisaation vaikutuksiin, taloudellisen kestävyyden haasteisiin, demografisiin muutoksiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Tämä lähestymistapa mahdollistaa joustavan ja tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön kehittämisen, joka ei ainoastaan tue kestävää kasvua ja palveluiden tarjontaa, vaan myös edistää hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Erityisesti strateginen kiinteistöjohtaminen mahdollistaa resurssien tehokkaan kohdentamisen ja priorisoinnin. Se auttaa julkisyhteisöjä tunnistamaan, mitkä kiinteistöt ja toimitilat ovat keskeisiä palveluiden kannalta, ja missä säästöjä voidaan saavuttaa ilman, että se vaarantaa peruspalveluiden tarjoamista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vähemmän strategisten kiinteistöjen myyntiä tai niiden käyttötarkoituksen muuttamista, mikä vapauttaa varoja kriittisempiin investointeihin (= vähemmän epätarkoituksenmukaisia korjausvelkakohteita, enemmän laadullista panostusta tärkeimpiin kohteisiin ja peruspalveluihin).

Lisäksi strateginen kiinteistöjohtaminen tukee julkisyhteisöjen pyrkimyksiä kohti hiilineutraaliutta. Kiinteistöstrategian avulla voidaan tunnistaa ja priorisoida toimenpiteitä, jotka vähentävät kiinteistökannan hiilijalanjälkeä, esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta, hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä ja optimoimalla kiinteistöjen käyttöä.

Yhteistyö strategisen kiinteistöjohtamisen parissa voi johtaa myös parempaan päätöksentekoon ja tulevaisuuden suunnitteluun. Esimerkiksi selkeästi määritellyt kiinteistösalkut ja niiden tavoitteet auttavat luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita tekemään informoituja päätöksiä, jotka perustuvat yhteiseen ymmärrykseen kiinteistöjen nykytilasta, tulevaisuuden tarpeista ja taloudellisista realiteeteista.

Näin ollen, strategisen kiinteistöjohtamisen merkitys julkisyhteisöille ulottuu paljon pidemmälle kuin vain kiinteistöjen hallinnointiin. Se on kattava lähestymistapa, joka auttaa julkisyhteisöjä navigoimaan nykyisessä monimutkaisessa toimintaympäristössään tehokkaasti, vastuullisesti ja kestävästi, samalla kun se tarjoaa välineitä tulevaisuuden kestävyyden vahvistamiseen.

– Aleksi Riuttala

Koska aihe on varmasti teilläkin ajankohtainen, niin mielelläni keskustelen asiasta lisää:

Ota minuun yhteyttä tai buukkaa ilmainen keskusteluhetki: https://calendly.com/aleksi-riuttala/45min , niin keskustellaan yhdessä organisaationne tilanteesta lisää.

FinProman uutissivulle kirjoittelemme ajankohtaisia kirjoituksia. Parhaiten pysyt kuulolla uusista kirjoituksistamme esimerkiksi seuraamalla somekanaviamme:

Katso kaikki uutiset