TIEDOTE KYSELYTUTKIMUKSESTA

Tutkimus: Tyhjeneviä toimitiloja vai harkittuja hankkeita? Skenaarioita kuntien sote-kiinteistöjen tulevaisuudesta

TIEDOTE KYSELYTUTKIMUKSESTA

Tutkimus: Tyhjeneviä toimitiloja vai harkittuja hankkeita? Skenaarioita kuntien sote-kiinteistöjen tulevaisuudesta

Pyydämme teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan kuntien ja kaupunkien sote-kiinteistöjen ja -toimitilojen tulevaisuutta. Yhteystietonne olemme saaneet kuntien ja kaupunkien julkisilta nettisivuilta. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta palkkiota.

Teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta sähköpostitse aleksi.riuttala@finproma.fi. Osallistumalla tutkimukseen ja täyttämällä kyselylomakkeen osoitatte suostumuksenne tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimusaineistoa voidaan käyttää mahdollisissa jatkotutkimuksissa ja tutkimuksen toteuttajan selvityksissä sekä julkaisuissa.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia haasteita ja ratkaisuja julkisen sektorin sote-kiinteistöjen tulevaisuuteen kytkeytyy kahdessa eri skenaariossa: (1) hyvinvointialue jää toimimaan nykyisissä sote-tiloissa tai (2) hyvinvointialue ei jatka toimitiloissa.

Näin ollen tavoitteena on ollut selvittää julkisen sektorin (kunnat ja kaupungit) kiinteistöjohdon haasteita ja ratkaisuja liittyen sote-kiinteistöjen ja -toimitilojen tulevaisuuteen kahden eri skenaarion kautta: (1) hyvin-vointialue jää toimimaan tiloissa ja (2) hyvinvointialue ei jatka tiloissa. Osana tutkimusta on pyritty selvittämään, mikä on kiinteistöjohdon tavoite sote-kiinteistöjen tulevaisuudesta: millainen tavoitetila kunnalla on sote-kiinteistöjen kohdalla ja mihin kunta pyrkii?

Millä tavalla tutkimusaineistoa kerätään?

 

Tutkimukseen osallistuvat täyttävät kyselylomakkeen. Lisäksi tutkimuksessa käytetään teoreettisen lähestymistavan ja kerätyn kyselyaineiston tukena kirjallista lähdemateriaalia, kuten muun muassa julkaistut akateemiset lähteet, julkiset muistiot, FinProma Oy:n tuottama aineisto ja muu relevantti aineisto.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

 

Teistä kerättyä tietoja käsitellään luottamuksellisesti voimassa olevan oikeusnormiston mukaisesti. Tutkimuksella kerätyt tiedot pyritään esittämään tutkimusraportissa ja mahdollisissa muissa selvityksissä siten, että vastaajan anonymiteetti säilyy. Tarkempia henkilöihin liittyviä tunnistetietoja ei anneta tutkimuksen ulkopuolisille tahoille. Tiedot säilytetään luottamuksellisina Aalto-yliopiston ja FinProma Oy:n tiedostopankeissa (FinProma Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste: https://www.finproma.fi/evasteet/). Tutkimuksella kerättyä tietoa käytetään diplomityössä, jonka lopullisen version Aalto-yliopisto julkaisee julkisessa tietokannassaan.

Tutkimuksen yhteystiedot 

Aleksi Riuttala / FinProma Oy

Aalto-yliopisto (tutkinnon ja diplomityön yliopisto)

+358 44 2935569

aleksi.riuttala@finproma.fi

aleksi.riuttala@aalto.fi