Tuomme selkeyttä ja tarkoituksenmukaisuutta kuntanne kiinteistöjohtamiseen

kiinteistöstrategian, skenaarioselvitysten sekä konkreettisten projektien avulla.

Näin autamme asettamaan ja saavuttamaan tavoitteenne strategisen kiinteistöjohtamisen keinoin.

”Meillä ei pienenä organisaationa ole mahdollista tehdä kaikkea työtä itse. FinProma Oy:n kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti alusta asti, he laativat meille laadukkaan kiinteistöstrategian sovitussa aikataulussa. Yhteinen näkemys strategian sisällöstä tuli nopeasti ja minua pidettiin ajan tasalla projektin aikana. Tästä syystä minun oli helppo luottaa siihen, että saamme sisällöllisesti hyvän kiinteistöstrategian, jota voimme hyödyntää tulevina vuosina.”

Niko Kujala, rakennusinsinööri, Kaskisten kaupunki

Teetkö päätöksiä kiinteistöomaisuuttanne koskien tai valmisteletko kiinteistöjen tulevaisuutta koskevia esityksiä hallintoelimille?

Kohtaatteko urbanisaation, taloudellisen kestävyyden, demografisten muutosten, hallintoympäristön, teknologian kehityksen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita? Näillä on vahva kytkös strategiseen kiinteistöjohtamiseen.

Oletteko etsimässä ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan vastaa näihin muutoksiin, vaan myös edistävät kiinteistöportfolionne optimointia, toimitilojanne koskevia hankkeita ja hiilineutraaliustavoitteitanne?

Olette oikeassa paikassa – sivuillamme.

Autamme teitä asettamaan ja saavuttamaan tavoitteenne strategisen kiinteistöjohtamisen keinoin.

Tuomme selkeyttä ja tarkoituksenmukaisuutta julkisen sektorin kiinteistöjohtamiseen

  • rakennettua ympäristöä koskevalla strategisella suunnittelulla, kuten kiinteistö- ja toimitilastrategioilla
  • kiinteistöjä koskevia päätösesityksiä tukevilla skenaarioselvityksillä
  • sekä projektinjohto- ja rakennuttamistehtävillä.

Kuntakentällä ajankohtaista

Hyvinvointialueuudistuksen kiinteistövaikutuksista johtuen nämä ovat kunnissa erittäin ajankohtaisia:

Skenaarioselvitykset

Skenaarioselvityksen voi tehdä mistä tahansa toimitilasta ja kiinteistöstä. Selvitys helpottaa perusteltujen esitysten tekemistä toimitilojen, rakennusten ja kiinteistöjen tulevaisuudesta, kehityksestä tai kohtalosta. Tämä helpottaa myös talousarvion laatimista ja budjetointia sekä tulevaisuuden suunnittelemista. Selvityksen tavoitteena on löytää mahdollisista etenemisvaihtoehdoista optimaalisin. Kunnissa esimerkiksi sote-kiinteistöjen tulevaisuutta koskevat skenaarioselvitykset ovat ajankohtaisia.

Kiinteistöstrategia–FinProma
Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategia voidaan laatia kiinteistöstrategiana, toimitilastrategiana tai toimitilaohjelmana, joka pitää sisällään ainakin seuraavat osa-alueet: toimintaympäristö- ja nykytila-analyysi, tavoitteet ja salkutus sekä toimenpideaskelmerkit. Strategia on olennainen työkalu tulokselliseen kiinteistö- ja toimitilaportfolion hallintaan ja johtamiseen.

Palvelumme kunnille

Strategia- ja hallintotaso

Kiinteistöstrategia–FinProma

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategia voidaan laatia kiinteistöstrategiana, toimitilastrategiana tai toimitilaohjelmana, joka pitää sisällään ainakin seuraavat osa-alueet: toimintaympäristö- ja nykytila-analyysi, tavoitteet ja salkutus sekä toimenpideaskelmerkit. Strategia on olennainen työkalu tulokselliseen kiinteistö- ja toimitilaportfolion hallintaan ja johtamiseen.

Skenaarioselvitykset

Skenaarioselvityksen voi tehdä mistä tahansa toimitilasta ja kiinteistöstä. Selvitys helpottaa perusteltujen esitysten tekemistä toimitilojen, rakennusten ja kiinteistöjen tulevaisuudesta, kehityksestä tai kohtalosta. Tämä helpottaa myös talousarvion laatimista ja budjetointia sekä tulevaisuuden suunnittelemista. Selvityksen tavoitteena on löytää mahdollisista etenemisvaihtoehdoista optimaalisin.

Projekti- ja investointitaso

Rakennuttaminen ja projektinjohtopalvelut

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Työmaavalvonta

Tuotamme asiantuntevaa työmaavalvontaa korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeisiin. Työmaavalvonnalla palvelemme kaikkia hankkeen osapuolia ja varmistamme tilaajan tavoitteiden ja kustannusten toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.

Ylläpidon ja kunnossapidon johtamisen asiantuntijapalvelut

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarviointi

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarviointi

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarvioinnilla tutkitaan organisaation toimintavaihtoehtojen kiinteistötaloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Näin ollen siinä tarkastellaan yhtäältä organisaation toiminnallisten tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden välistä suhdetta. Vaikuttavuusarviointi voidaan tehdä yksittäisten kiinteistöjen ja toimitilojen osalta tai koko kiinteistökannan osalta.

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu (PTS)

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Kuntanne tai kaupunkinne kiinteistömassa hallintaan kolmen tason mallilla

Strategia- ja hallintotaso

Investointi- ja projektitaso

Ylläpidon johtamisen taso

Kiinnostaisiko sinua työkalut kiinteistömassanne kokonaisvaltaiseen hallintaan?

Lataa tästä ilmainen opas!

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma kiinteistöstrategiasta!

Yhteystietosi jättämällä pääset lataamaan oppaan sekä osaksi palveluidemme markkinointiviestintää.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!
Aleksi Riuttala
Aleksi Riuttala
+358 44 2935569
aleksi.riuttala@finproma.fi
Lauri Tuohimaa
Lauri Tuohimaa
+358 45 1363586
lauri.tuohimaa@finproma.fi

Osaamiseemme luottavat esimerkiksi