Toimimme kuntanne tukena kiinteistökantaan liittyvissä asioissa

Yhteistyössä johdon ja luottamushenkilöiden kanssa, jotta kunnallanne olisi käytössään oikea-aikaista, täsmällistä asiantuntija-apua nyt ja tulevaisuudessa!

Kiinteistötoimen palvelut

Palvelemme kuntia ja kaupunkeja kiinteistöjen ylläpidosta investointeihin ja hankkeisiin sekä niiden projektijohtamiseen. Toimivan kiinteistötoimen pohjana on huolellisesti laadittu kiinteistöstrategia, jonka laatimisessa voimme olla tukenanne.

Klikkaa viereisistä nimikkeistä nähdäksesi tarkemmalla tasolla, minkälaisia tehtäviä hoidamme kunnissa ja kaupungeissa!

Kiinteistötalouden asiantuntija tarkastelee kiinteistötoimen kokonaisuutta, kiinteistötaloutta sekä on mukana esimerkiksi kiinteistöstrategiaprojekteissa.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

Projektipäällikkö ja rakennuttajakonsultti työskentelevät korjaus- tai rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana ja kumppanina vieden hanketta tuloksellisesti eteenpäin.

Esimerkinomaisia tehtäviä ovat muun muassa:

 • tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
 • projektinjohto
 • rakennushankkeiden johtaminen ja rakennuttaminen
 • muutostöiden ja remonttien rakennuttaminen
 • hankesuunnittelun ohjaus
 • suunnittelun valmistelu suunnittelijavalintoineen
 • hankkeen etenemisen ja suunnittelun ohjaus
 • rakentamisen valmistelu urakoitsijavalintoineen
 • rakentamisen ohjaus
 • vastaanoton varmistaminen
 • käyttöönoton valvonta
 • takuuajan tehtävät.
 • hankkeisiin liittyvät kilpailutukset ja hankinnat
 • raportointi hankkeista kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille
 • hankkeessa olevien osapuolten vuoropuhelun johtaminen
 • kiinteistötoimen päätöksenteko
 • ylläpidon ja PTS-suunnittelun johtaminen
 • kuntoarvioiden ja -tutkimusten teettäminen
 • kiinteistöjen elinkaaritaloudelliset tarkastelut

Valvojan toimenkuvaan kuuluu keskeisesti muun muassa rakennus- ja korjaushankkeiden laadunvarmistus ja tarkastukset, raportointi ja dokumentointi, turvallisuusasiat sekä kokoukset ja palaverit.

”Meillä ei pienenä organisaationa ole mahdollista tehdä kaikkea työtä itse. FinProma Oy:n kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti alusta asti, he laativat meille laadukkaan kiinteistöstrategian sovitussa aikataulussa. Yhteinen näkemys strategian sisällöstä tuli nopeasti ja minua pidettiin ajan tasalla projektin aikana. Tästä syystä minun oli helppo luottaa siihen, että saamme sisällöllisesti hyvän kiinteistöstrategian, jota voimme hyödyntää tulevina vuosina.”

Niko Kujala, rakennusinsinööri, Kaskisten kaupunki

Kunnat ovat tehneet yhteistyötä kanssamme erityisesti näissä

Skenaarioselvitykset

Toimintavaihtoehtojen skenaarioselvityksessä tutkitaan kunnan toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista. Skenaarioselvitys toimii myös hyvänä tarveselvityksenä.

Kiinteistöstrategia–FinProma
Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategiassa laaditaan nykytilakuvaus kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kiinteistökannalle. Kiinteistöt salkutetaan sovituin mittarein eri salkkuihin. Kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpideaskelmerkit.

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Kuntanne tai kaupunkinne kiinteistömassa hallintaan kolmen tason mallilla

Strategia- ja hallintotaso

Investointi- ja projektitaso

Ylläpidon johtamisen taso

Kiinnostaisiko sinua työkalut kiinteistömassanne kokonaisvaltaiseen hallintaan?

Lataa tästä ilmainen opas!

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma kiinteistöstrategiasta!

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!
Aleksi Riuttala
Aleksi Riuttala
Erityisesti: kiinteistötaloudelliset projektit, kiinteistöstrategiat ja skenaarioselvitykset

+358 44 2935569
aleksi.riuttala@finproma.fi

Lauri Tuohimaa
Lauri Tuohimaa
Erityisesti: rakennuttamis- ja työmaavalvontaprojektit

+358 45 1363586
lauri.tuohimaa@finproma.fi

Osaamiseemme luottavat esimerkiksi