Mitä on hankesuunnittelu?

Hankesuunnittelu on korjaushankkeen valmistelussa keskeinen vaihe, jossa määritellään hankkeelle tavoitteet, laajuus, aikataulu  ja arvioidaan budjetti. Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan myös tunnistaa ja analysoida hankkeeseen liittyviä riskejä. Rakennuttajakonsultti auttaa tilaajaa määrittämään hankkeen sisällön, tavoitteet ja vaatimukset. Hän varmistaa, että nämä ovat realistisia ja linjassa tilaajan toiveiden ja tunnistettujen tarpeiden kanssa. Hankesuunnitelma tyypillisesti kootaan yhteen kirjalliseksi dokumentiksi tai esitykseksi.

Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan lisäksi määritellä tai teettää suunnittelutyön pohjaksi tarpeellisia kuntotutkimuksia ja erilaisia selvityksiä. Rakennuttajakonsultti auttaa määrittelemään ja hankkimaan hankesuunnitteluvaiheen tueksi tarvittavat kuntotutkimukset ja kuntoarviot sekä muut selvitykset.

Mitä hyötyä on  hankesuunnittelusta?

Huolellisesti läpiviety hankesuunnitteluvaihe johtaa siihen, että, hankkeessa on tarkoituksenmukainen laajuus ja laadukas lopputulos. Hankesuunnittelusta saadaan varsinaisen suunnittelun kilpailutuksen pohjaksi laajuustietoja. Hankesuunnittelu auttaa siinä, että suunnittelutyöstä tulee jouhevampaa ja suoraviivaisempaa. Hankesuunnittelun merkitys korostuu erityisesti korjaushankkeissa, joissa erilaisia korjaustapoja ja vaihtoehtoisia laajuuksia on useita. Erityisen tärkeää on se, että hankesuunnittelu antaa taustatietoa päätöksenteon tueksi.

Mikä on rakennuttajakonsultin rooli hankesuunnittelussa?

Rakennuttajakonsultti toimii linkkinä tilaajan, muiden suunnittelijoiden ja kuntotutkijoiden välillä. Hän hankkii ja tilaa tai kilpailuttaa tarvittavat tutkimukset ja selvitykset. Rakennuttajakonsultti varmistaa, että tilaajan tavoitteet ja vaatimukset ymmärretään oikein. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on lopulta koota ja laatia hankesuunnitelmadokumentti. Tarvittaessa konsultti voi esitellä hankesuunnitelman sisällön päätöksentekijöille kokouksessa.

Mitä hankesuunnittelu maksaa?

Hankesuunnittelu korjaushankkeessa maksaa keskimäärin 1-3% hankkeen kokonaiskustannuksista. Pienissä hankkeissa osuus on yleensä hiukan suurempi ja isoissa pienempi. Hankesuunnittelun hintaan vaikuttaa tietysti myös työn laajuus ja tutkittavien vaihtoehtojen määrä sekä haluttu tarkkuustaso.

Esimerkiksi 40 huoneistoa sisältävän kerrostalon putkiremontin hankesuunnittelu voisi maksaa laajuudesta riippuen kauttamme tilattuna 6000-10000 euroa. 

Esimerkiksi kirkon julkisivuremontin hankesuunnittelu voisi maksaa kauttamme tilattuna laajuudesta riippuen 5000-8000 euroa. 

Kerro lisää hankkeestanne ja pyydä tarkempi tarjous!

Ota yhteyttä ja varaa aika teams-keskustelulle, jossa voidaan käydä tarpeitanne läpi tarkemmin.

Lauri Tuohimaa

Projektipäällikkö. DI (rak.tek.), FMA, IAT, YAT.

(+358) 45 136 3586

lauri.tuohimaa@finproma.fi

Tekstin kynäili Lauri Tuohimaa.

Herättikö kirjoitus tarvetta jatkokeskustelulle? Laita Laurille viestiä, soita tai buukkaa keskustelulle aika täältä! 

Katso kaikki uutiset