Kuntaliitto julkaisi listan kuntien isoimmista huolista*. 

Listalta löytyvät sekä sote-uudistus että kuntien kiinteistöt.

Näiden leikkauspisteestä löytyy kuntien omistamat sote-kiinteistöt.

Kaikki kuntien omistuksessa olevat sote-kiinteistöt eivät ole sijainniltaan, tekniseltä kunnoltaan tai käytettävyydeltään sellaisia, että ne vastaisivat hyvinvointialuiden tai kuntien omia käyttötarpeita. Siksi riskinä on, että tällaiset kiinteistöt jäävät tyhjilleen.

Sote-uudistuksella ja siihen kytkeytyvillä kiinteistötalouden kysymyksillä on olennainen merkitys ja vaikuttavuus yksittäisten kuntien ja veronmaksajien näkökulmasta. Näin ollen on selvää, että kuntien sote-kiinteistöjen tulevaisuuteen on akuutisti kiinnitettävä huomiota ja tulevaisuuden eri skenaarioihin on oltava hallitut toimenpideaskelmerkit.**

Valoa tunnelin päässä?

Tai voisiko tätä tunnelia ylipäätään valaista jotenkin?


Jos tunnelin päässä ei näy valoa, niin ainakin tunnelin voisi valaista sote-kiinteistöjen osalta.

Miten se sitten käy?

Yksinkertaisuudessaan esimerkiksi siten, että pyrimme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman konkreettisilla vastauksilla:

  1. Mikä on kuntamme lähtötilanne, eli mistä ponnistamme kohti pimeältä näyttävää tunnelin päätä? Toimintojemme, tavoitteidemme ja toimintaympäristömme läpivalaisua siis.
  2. Mitä tavoittelemme, eli mitä kohti haluamme ponnistaa? Kun tarkastelemme toimintaamme ja toimintaympäristöämme – sekä kunnan kirstun tarjoilemia realiteetteja – minkälaisia vaihtoehtoja meillä todellisuudessa on?
  3. Kun tarkastelemme listaamiamme vaihtoehtoja, löytyykö sieltä selkeää ’voittajaa’ – kuntamme linjaama strategia sekä riskit, hyödyt, kustannukset ja tuotot huomioiden?

Tämän suuntaista pohdintaa olemme (FinProma Oy) päässeet tekemään yhdessä julkisyhteisöjen kanssa esimerkiksi skenaarioselvitysten tai kiinteistöstrategioiden muodossa. 

*Kuntaliiton listan TOP5:

  1. Sote-uudistus
  2. Väestörakenteen muutokset
  3. Osaavan työvoiman saatavuus
  4. Kiinteistöihin ja infraan liittyvä korjausvelka
  5. Kunnan taloustilanne

Kuntaliiton julkaisu: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2024/kyselytulos-sote-uudistus-haastaa-kuntia-aiempaa-enemman

———

Herättikö aihepiiri tarvetta jatkokeskustelulle?
Laita rohkeasti viestiä, soittele tai lähetä savumerkkiä tätä kautta: https://lnkd.in/dD8nbSgH

**Esiin nostamistani asioista lisää: https://lnkd.in/dWBD6As7

Kuntaliiton julkaisua kommentoi Aleksi Riuttala.

Katso kaikki uutiset