Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys

Kiinteistöjen yhtiöittämisselvityksessä käydään läpi yhtiöitettäväksi suunnitellut kiinteistöt, arvioidaan yhtiöittämisen tavoitteet ja edellytykset, määritellään alustavat toimenpideaskelmerkit sekä arvioidaan yhtiöittämisen vaikutuksia tulevaisuuden osalta. Selvityksen jälkeen voimme avustaa teitä yhtiöittämisen toteuttamisessa.

Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys voi sisältää esimerkiksi seuraavat osiot

  • Asian tausta sekä perustiedot ja nykytilakuvaus kyseisistä kiinteistöistä

  • Yhtiöittämisen tavoitteet ja edellytykset

  • Yhtiöittämisen riskit ja hyödyt

  • Vaikutus organisaation tuloslaskelmaan ja taseeseen – sekä mahdollisesti talousarviorakenteeseen

  •  Muut vaikutukset yhtiörakenteisiin, hallintoon, talouteen, johtamiseen ja rahoitukseen

  • Yhtiöittämisen vaikutukset tulevaisuudessa: arvioidut mahdollisuudet ja uhat

  • Askelmerkkien määrittely yhtiöittämiselle: miten ja millä aikataululla? 

  • Selvityksen lisäksi voimme avustaa teitä yhtiöittämisen toteuttamisessa

Kenelle erityisesti kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys soveltuu?

Kunnille ja kaupungeille. Kuntalain 126 §:n mukaan silloin, kun kunta hoitaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, tulee sen pääsääntöisesti noudattaa ns. yhtiöittämisvelvoitetta, eli antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Tottakai toimintamme kattaa myös muiden kiinteistönomistajien yhtiöittämistilanteet ja -tarpeet.

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin!

Aleksi Riuttala

  • (+358) 44 2935569

  • aleksi.riuttala@finproma.fi

Pyydä tarjous

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma kiinteistöjen yhtiöittämisselvityksestä

Palautelomake

Voimme tehdä kanssanne yhteistyötä myös esimerkiksi seuraavissa:

Kiinteistötoimen skenaarioselvitykset

Kiinteistötoimen skenaarioselvityksessä tutkitaan organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista.

Kiinteistöstrategia–FinProma

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategiassa laaditaan nykytilakuvaus kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kiinteistökannalle. Kiinteistöt salkutetaan sovituin mittarein eri salkkuihin. Kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpideaskelmerkit.

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Pyydä ehdotelma

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma yhtiöittämisselvityksestä!

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa: Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla. Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme! Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.