Kiinteistöstrategia sisältää seuraavat osiot

 • Esittely

  Ensimmäinen osio kertoo kiinteistöstrategian sisällöstä ja tavoitteista sekä taustoittaa kiinteistöstrategiaa seurakunnan strategian kautta. Se tuo lukijalle ymmärrystä kiinteistöstrategiaprosessista sekä auttaa ymmärtämään kokonaisuutta.

 • Toimintaympäristö

  Toinen osio luo syvempää ymmärrystä tulevista muutoksista seurakunnan jäsenmäärässä sekä kiinteistöistä osana seurakunnan taloutta. Taustojen ymmärtäminen on oleellista kiinteistöstrategiaprosessissa tehtävien vaikeidenkin päätösten perustelemiseksi ja toisaalta myös ymmärtämiseksi.

 • Kiinteistöjen nykytila

  Kolmas osio kuvaa tiiviisti olemassa olevat kiinteistöt, niiden käyttötarpeet ja teknisen kunnon. Nykytilan kuvaaminen antaa hyvän käsityksen seurakunnan omistamien kiinteistöjen kokonaisuudesta.

 • Kiinteistökanta tulevaisuudessa

  Neljäs osio on kokonaisuuden kannalta tärkein. Tämän osion tarkoituksena on luokitella olemassa oleva kiinteistökanta kiinteistö kiinteistöltä ja luoda perusteltavissa oleva konkreettinen suunnitelma siitä, miltä seurakunnan kiinteistömassa näyttää strategiakauden lopussa.