Strategia- ja hallintotaso

Kiinteistöstrategia–FinProma

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategiassa laaditaan nykytilakuvaus kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kiinteistökannalle. Kiinteistöt salkutetaan sovituin mittarein eri salkkuihin. Kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpideaskelmerkit.

Skenaarioselvitykset

Kiinteistötoimen skenaarioselvityksessä tutkitaan organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista.

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarviointi

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarviointi

Kiinteistötalouden vaikuttavuusarvioinnilla tutkitaan organisaation toimintavaihtoehtojen kiinteistötaloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Näin ollen siinä tarkastellaan yhtäältä organisaation toiminnallisten tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden välistä suhdetta. Vaikuttavuusarviointi voidaan tehdä yksittäisten kiinteistöjen ja toimitilojen osalta tai koko kiinteistökannan osalta.

Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys

Kiinteistöjen yhtiöittämisselvityksessä käydään läpi yhtiöitettäväksi suunnitellut kiinteistöt, arvioidaan yhtiöittämisen tavoitteet ja edellytykset, määritellään alustavat toimenpideaskelmerkit sekä arvioidaan yhtiöittämisen vaikutuksia tulevaisuuden osalta. Selvityksen jälkeen voimme avustaa teitä yhtiöittämisen toteuttamisessa.

Projekti- ja investointitaso

Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Taloyhtiöiden hankkeet

Tarjoamme taloyhtiöille rakennuttajakonsultin palveluita korjaushankkeisiin. Hoidamme näihin liittyvät rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä hankkeiden tarveselvitysvaiheen ohjaus- ja hankesuunnittelutehtävät.

Projektinjohtopalvelut

Tulossa esittely!

Työmaavalvonta

Tuotamme asiantuntevaa työmaavalvontaa korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeisiin. Työmaavalvonnalla palvelemme kaikkia hankkeen osapuolia ja varmistamme tilaajan tavoitteiden ja kustannusten toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.

Kunnossapidon ja investointien suunnittelu

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Kunnossapitotarveselvitys ja PTS

Taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykseen ja PTS:ään sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet.  Teknisten, taloudellisten ja toiminnallisten seikkojen lisäksi on hyvä huomioida se, että Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että hallituksen kunnossapitotarveselvitys esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kunnossapitotarveselvitysvaatimukseen voidaan vastata tarkoituksenmukaisesti pitkän tähtäimen suunnitelmalla (PTS).