Kiinteistöstrategia–FinProma

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategia voidaan laatia kiinteistöstrategiana, toimitilastrategiana tai toimitilaohjelmana, jossa laaditaan nykytilakuvaus toimitiloista, kiinteistökannasta ja toimintaympäristöstä sekä niiden muutoksesta. Kiinteistöstrategiassa asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kiinteistö- ja toimitilakannalle. Kiinteistöt ja toimitilat salkutetaan sovituin mittarein eri salkkuihin. Kiinteistöstrategian toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpideaskelmerkit.