Evästeet ja tietosuoja

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista.

Käyttämällä Seuriksen verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Evästeiden tallentamisen estäminen laitteellesi, evästeiden käytön rajoittamisen ja evästeiden poistamisen voit tehdä selaimesi asetuksista. On mahdollista, että evästeiden käytön rajoittaminen vaikuttaa verkkosivujen käytettävyyteen.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi ja käytön analysoimiseksi. Lisäksi saatamme käyttää evästeitä markkinoinnin kohdentamiseksi sekä markkinoinnin optimoimiseksi. Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti.

Verkkosivuilla vierailevilta kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja käyttäjästä. Käytämme verkkosivujen tilastoimiseen esimerkiksi Google analytics nimistä työkalua, joka kerää esimerkiksi seuraavaksi mainittuja tietoja verkkosivuilla vierailuista ja tuottaa niistä tilastoja. Saatamme käyttää myös muuita analytiikkatyökaluja verkkosivuilla vierailuiden analysoimiseksi. Google analytics-työkalu kerää tilastotietoja nettisivujen vierailuista.

FinProma käsittelee ja säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Google Analytics saattaa siirtää EU:n ulkopuolelle. Googlen tietojen käsittelystä ja tietosuojasta voi lukea lisää osoitteessa https://privacy.google.com/businesses/compliance/. Tietoja siirrettäessä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ovat periaatteet Privacy shieldin mukaisia.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on FinProma Oy:n henkilötietolain (523/1999) (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.8.2018. Viimeisin muutos 30.7.20201.

RekisterinpitäjäFinProma OyY-Tunnus: 2923548-7 Vuolteenkatu 1 ℅ Mow Supernova, 33100 Tampere. Kotipaikka: Tampere.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot info@finproma.fi

3. Rekisterin nimi FinProma:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

•Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

•Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esimerkiksi asiakassuhde).

•Suostumus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen hoitaminen, asiakassuhteen ylläpito, asiakassuhteen kehittäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään palveluiden myyntiin, markkinointiin, tarjoamiseen tuottamiseen ja personointiin. Henkilötietoja käytetään sopimuksen täytäntöön panemiseksi.Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietoja käytetään asiakasviestintään.Henkilötietoja käytetään FinProma:n yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin (esimerkiksi, puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse). Tietoja voidaan käyttää FinProma:n liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältöRekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

•Asiakkaan yhteystiedot:  nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Henkilön asema ja yritys/organisaatio.

•Yrityksen Y-tunnus tai henkilön henkilötunnus.

•WWW-sivustojen osoitteet

•IP-osoitteet

•Palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot, kuten asiakasnumero.

•Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista.

•Laskutustiedot.

•Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

•Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

•Suoramarkkinointiin liittyvät kiellot.

•Asiakuuteen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi tilaus-, osto ja maksukäyttäytymistiedot.

•Tunnukset/Profiilit sosiaalisen median palveluissa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään sopimussuhteen ajan sekä sopimussuhteen päätyttyä niin pitkään kuin on tarpeen mahdollisten oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi.  Rekisterinpitäjä arvioi säännöllisesti vuosittain henkilötietojen käsittelyperustetta. Mikäli käsittelyperuste, johon alkuperäinen suostumus on annettu ei ole enää voimassa, niin henkilötiedot poistetaan kokonaan tai niiden käsittelyä varten pyydetään suostumus uudelleen uutta käsittelyperustetta varten. Suostumukseen perustuvan käsittelyn osalta poistamme tiedot kun suostumus loppuu.

6. Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, verkossa, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään ja päivitetään julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, Fonectasta, Asiakastieto.fi-palvelusta ja muista julkisia yhteystietoja tarjoavista palveluista sekä muista julkisista lähteistä. Lisäksi tietoja kerätään ja päivitetään viranomaisten julkisista lähteistä,  kuten esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

7. Evästeet ja verkkosivuihin liittyvät asiat Käyttämällä FinProman verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Evästeiden tallentamisen estäminen laitteellesi, evästeiden käytön rajoittamisen ja evästeiden poistamisen voit tehdä selaimesi asetuksista. On mahdollista, että evästeiden käytön rajoittaminen vaikuttaa verkkosivujen käytettävyyteen.Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi ja käytön analysoimiseksi. Lisäksi saatamme käyttää evästeitä markkinoinnin kohdentamiseksi sekä markkinoinnin optimoimiseksi. Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti.Verkkosivuilla vierailevilta kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja käyttäjästä. Käytämme verkkosivujen tilastoimiseen esimerkiksi Google analytics nimistä työkalua, joka kerää esimerkiksi seuraavaksi mainittuja tietoja verkkosivuilla vierailuista ja tuottaa niistä tilastoja. Saatamme käyttää myös muuita analytiikkatyökaluja verkkosivuilla vierailuiden analysoimiseksi. Google analytics-työkalu kerää tilastotietoja nettisivujen vierailuista.FinProma käsittelee ja säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Google Analytics  saattaa siirtää EU:n ulkopuolelle. Googlen tietojen käsittelystä ja tietosuojasta voi lukea lisää osoitteessa https://privacy.google.com/businesses/compliance/. Tietoja siirrettäessä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ovat periaatteet Privacy shieldin mukaisia.FinProma Oy

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamistaJokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

FinProma Oy

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Rekisterinpitäjä arvioi, täyttyvätkö edellytykset tietojen poistamiselle. Jos rekisterinpitäjä katsoo, että oikeutta saada tiedot poistetuksi ei ole, se voi kieltäytyä pyynnöstä. Esimerkiksi mikäli henkilötietoja tarvitaan vielä niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Seuris-palvelut

powered by FinProma Oy