Syitä isännöitsijän vaihtamiseen?

Isännöitsijän vaihtamiseen voi olla monia eri syitä. Esimerkiksi Isännöintitoimiston palvelun laatu ja palveluvaste voivat olla syynä, kun mietitään isännöitsijän vaihtoa. Hallituksella, osakkailla tai asukkailla voi olla tunne, että Isännöitsijä ei vastaa riittävän nopeasti yhteydenottoihin ja asioiden hoitamisessa kestää. Toisaalta taloyhtiössä saatetaan toivoa digitaalisia palveluita käyttöön ja nykyinen isännöintitoimisto ei tarjoa riittävää valikoimaa digitaalisia palveluita. Perimmäisenä syynä on korkealla tasolla yleensä se, että halutaan saada juuri sen oman asunto-osakeyhtiön tarpeisiin sopivat isännöintipalvelut.

Järkevää on myös pohtia, voisiko nykyisen isännöitsijän kanssa saada yhteistyötä paremmin toimimaan esimerkiksi keskustelemalla ja neuvottelemalla. Jos tämä ei tuota tulosta, on aika vaihtaa isännöitsijää.

Miten isännöintitoimisto vaihdetaan?

Kuka tekee päätöksen isännöitsijän vaihtamisesta?

Päätöksen isännöitsijän valinnasta tekee käytännössä asunto-osakeyhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen määräykset tulee kuitenkin tarkistaa aina tapauskohtaisesti.

Mistä saan asunto-osakeyhtiöni yhtiöjärjestyksen?

Vinkki: Jos et löydä tai saa helposti yhtiöjärjestystä, niin se on ostettavissa helposti täältä

Vanhan sopimuksen irtisanominen

Nykyinen isännöintitoimiston ja asunto-osakeyhtiön välinen sopimus irtisanotaan.

Irtisanomisaika määritellään isännöintisopimuksessa. Usein isännöintisopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Isännöintipalvelujen yleisissä sopimusehdoissa (ISE 2007) nimittäin todetaan seuraavasti:

”Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päätetään irtisanomalla se kirjallisesti. Jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu, irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.”

Tarkista kuitenkin aina nykyisen isännöintisopimuksen irtisanomisehdot sopimuksesta.

Miten uusi isännöintitoimisto kilpailutetaan ja valitaan?

Hallituksen kannatta käydä läpi jo ennen tarjouskyselyitä konkreettiset tarpeet ja toiveet isännöintipalveluille. Tämä auttaa siihen, että uusi isännöintitoimisto tiedostaisi nuo tarpeet ja vastaisi niihin mahdollisimman hyvin. Millaisia isännöintipalveluja taloyhtiö tarvitsee? Minkälaisia hankkeita taloyhtiöllä on vireillä? Mitä hallitus ja osakkaat toivovat isännöitsijältä?

Asunto-osakeyhtiön hallitus kysyy tarjoukset sopivaksi katsomistaan isännöintitoimistoista. Uutta isännöitsijää valitessa on syytä miettiä hinnan lisäksi myös palvelupaketin sisältöä sekä kokonaisuutena isännöintitoimiston osaamista. Toiset kilpailuttavat vain hintaa, toiset haluavat varmistaa, että palvelun sisältö ja palvelun laatu vastaa asetettuihin tavoitteisiin ja toiveisiin. Myös asiakaspalvelun laatu ja nopeus voivat vaikuttaa. Jotkut haluavat haastatella isännöitsijäkandidaatin. Jos yhtiössä on korjaushankkeita vireillä, toimiston tekninen osaaminen ja hankkeiden johtamisen osaaminen voivat vaikuttaa päätökseen. Hallitus käy läpi tulleet tarjoukset, vertailee niitä suhteessa toisiinsa ja asetettuihin tavoitteisiin ja lopulta valitsee sopivimman isännöintitoimiston.

Miten isännöitsijän vaihto tehdään mahdollisimman helpoksi?

Me pyrimme siihen, että isännöintitoimiston vaihdos olisi taloyhtiön hallitukselle mahdollisimman yksinkertaista. Hallitukselta tarvitaan päätökset isännöintitoimiston valinnasta sekä tarvittavat päätökset eri valtuuksien myöntämisestä. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat siirtyy uudelle isännöitsijälle.

Me hoidamme asiat niin, että taloyhtiön hallitukselle koituisi mahdollisimman vähän vaivaa vaihdoksesta. Otamme hallinnon haltuun ripeästi. Vastaanotamme sähköisen aineiston ja käymme hakemassa mapit ja muun aineiston vanhalta isännöintitoimistolta. Perehdymme taloyhtiön pöytäkirjoihin, tilinpäätösaineistoihin sekä sopimuksiin.

Miten meiltä saa isännöintitarjouksen?

Isännöintitarjouksen voi pyytää meiltä sähköpostilla tai lähettämällä yhteydenottopyynnön verkkosivujen lomakkeella. Yhteyttä voi ottaa tietenkin myös puhelimitse. Tarjousta varten tarvitaan perustiedot taloyhtiöstä. Esimerkiksi isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi taloyhtiön olennaisimmat tiedot. Toisaalta jo taloyhtiön nimellä ja osoitteella, asuin- ja liikehuoneistojen sekä autopaikkojen lukumäärällä, rakennusvuodella ja ajankohtaisilla vireillä olevilla asioilla ja hankkeilla päästään pitkälle. Tärkeää on myös mainita, mikäli taloyhtiöllä on erityisiä toiveita isännöintipalveluille.

Perustietojen läpikäymisen jälkeen me käymme kohteessa kierroksella paikan päällä. Kanssamme voi myös sopia näppärästi haastattelun, joka voidaan toteuttaa paikan päällä tai esimerkiksi etänä Teams-palaverilla.

Isännöintiterveisin:

Lauri Tuohimaa
Kiinteistöpäällikkö
(+358) 45 136 3586
lauri.tuohimaa@finproma.fi

Tämän kirjoituksen kynäili Lauri.

FinProman uutissivulle kirjoittelemme ajankohtaisia kirjoituksia. Parhaiten pysyt kuulolla uusista kirjoituksistamme esimerkiksi seuraamalla somekanaviamme: